Avukatlar için İş Bazlı Avans ve Masraf Takibi Neden Önemlidir?

Avukatlar için İş Bazlı Avans ve Masraf Takibi Neden Önemlidir?

Avukatlık Kanununun 35’inci maddesi gereğince kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara ait işlerdendir. Avukatlık mesleğini icra eden biz avukatlar da bu yönüyle bir danışmanlık mesleği icra etmekteyiz. Danışmanlık mesleğinin özünde ise belirli bir konuda sahip olunan bilgi üzerinden gelir sağlamak yer alır. Avukatlar için de durum böyle ve vekalet ilişkisi kurduğumuz müvekkilllerimize sunduğumuz hukuki bilgimiz karşılığında gelir elde ederiz. Ancak elde ettiğimiz gelir ile bu geliri hak edeceğimiz kanunda yazılı işleri yaparken yaptığımız masrafları doğru dengeleyemezsek kendi açımızdan kar kaybı müvekkil açısından ise güven kaybı yaşayabiliriz.

Masraf takibinin avukat olarak bizlere yansıyan kısmında en önemli konuların başında gelir-gider takibi yapmak yer almaktadır. Bunun sebebi ise avukatlar olarak hepimiz müvekkillerimize hizmet verirken işin yapılış şeklini, yapılacağı yeri, zamanı vb diğer değişkenleri düşünerek teklif sunuyoruz ve gerçekleşen masraflar gelir düzeyimizin bazen düşmesine bazen ise yükselmesine sebep oluyor. Özellikle de kayıtlı olduğumuz baronun dışında başka bir şehirde işin yapılması gerektiğinde ona göre saat veya emek hesabı yaparak, ücretlendirmemizi yapıyoruz. Masrafları takip ederek ne zaman ve nasıl yapıldığını görmek bize o işten elde ettiğimiz geliri hesaplarken ciddi bir gösterge oluyor.

Masraflar diyince tabii ki bazı maktu, nispi harçlar gibi belli yargılama masrafları var. Fakat bazı masrafların takibini yapmazsak gözden kaçırmak çok kolay oluyor. Bunun en açık örneği ulaşım masraflarıdır. Bir işin yapılacağı resmi kurum, adliye veya başka bir adrese giderken bazılarımız toplu taşıma, bazılarımız taksi, bazılarımız ise kendi araçları ile ulaşımı gerçekleştiriyor. Bu masraf belki ilk bakıldığında çok önemli bir masraf kalemi gibi gözükmese de işin niteliğine göre sık sık ulaşım gerektiğinde bu masraf kalemi gerektiğinden daha külfetli hale gelebiliyor. Bundan dolayı bir avukat için yapılan masrafları takip etmek çok önemli.

Masraf takibinin hizmet verdiğimiz müvekkiller için önemi ise apayrı bir nitelikte değerlendirilmeli. Eğer müvekkilimizden bir masraf avansı almışsak, bu avansın harcandığı kalemleri yeri geldiğinde en hızlı şekilde müvekkilin bilgisine sunabilmemiz gerekir. Bu yönüyle bakıldığında masraf takibinin aynı zamanda Avukatlık Kanununun 34’üncü maddesinde yer alan “Özen Yükümlülüğü”nün ifası için de ne kadar olduğunu anlayabiliyoruz.

Tüm bunların yanında masrafları doğru takip edebilmek sadece mevcut müvekkiller için değil aynı zamanda gelecekte karşımıza çıkacak potansiyel müvekkillere verilecek teklifler için de çok önemli. Eğer benzer işler ile alakalı nasıl harcamalar yapabileceğimizi bilirsek aynı harcamaları yapmadan önce avans bildirimini de, masrafları yaparken maliyet kontrolünü de daha optimum hale getirebiliriz.

Kısacası, bir avukat hukuki bilgisi ile gelir elde ederken masraflarını da takip edebilmelidir. Bunun için masraflar gerçekleşir gerçekleşmez hemen not almalı ve masraf eğer belgeli ise ilgili belgeyi kaybolmayacak bir yerde saklamak gerekir. Tüm bunları kağıt kalem ile yapmak pek ala mümkün; fakat artık teknolojinin faydaları su götürmez bir gerçek. AdvoPass de bu konuda biz avukatlara destek olmak için avukatlar tarafından üretilmiş bir araçtır. Advopass sayesinde hem masraflarınızı anlık olarak hiç kaybolmayacak şekilde not edebilir hem de müvekkiliniz talep ettiğinde onlara rapor olarak gönderebilirsiniz.